08 ஏப்ரல் 2020

COVID19 காலத்தில் Swiss மக்களின் தேவைகளுக்கான முக்கிய தொடர்புகள்.

Kontakte der Bundesbehörden
Die wichtigsten Kontakte auf Bundesebene zum Thema Coronavirus.
Für Fragen zur Gesundheit:

உடல்நலம் குறித்த கேள்விகளுக்கு:
பொது சுகாதார கூட்டாட்சி அலுவலகம்
Tel.: +41 58 463 00 00 - 7/7  24h/24hFür Fragen zur Arbeit:
தொழிலும் தொழில் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு:
பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மாநில செயலகம் SECO
Telefon: +41 58 462 00 66 – von Montag bis Freitag, von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
E-mail: coronavirus@seco.admin.ch

மத்திய நிதித் துறை - EasyGov
EasyGov சேவை
EasyGov Service Desk: ‪+41 58 467 11 22‬ - von Montag bis Freitag, von 7.00 Uhr bis 20.00 UhrFür Fragen zu Reisen ins Ausland und zu Rückreisen in die Schweiz:
வெளிநாட்டு பயணம் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்திற்கு திரும்புவது பற்றிய கேள்விகளுக்கு:
lமத்திய வெளியுறவுத் துறை (FDFA)
Telefon: +41 80 024 73 65 - 7/7 - 24h/24h
Email:  helpline@eda.admin.chFür Fragen zur Einreise in die Schweiz, zur Personenfreizügigkeit und zum Visa-Stopp:
சுவிட்சர்லாந்தில் நுழைவது, விசா நிறுத்தம்
மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை குறித்த கேள்விகளுக்கு :
இடம்பெயர்வுக்கான மாநில செயலகம் SEMFür Fragen zur Schule:
பள்ளி பற்றிய கேள்விகளுக்கு:
கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்கான மாநில செயலகம் (SERI)
SERI இணையதளத்தில் பல்வேறு பாடப் பிரிவுகளுக்கான முகவரிகள் மற்றும் தொடர்புகளைக் காணலாம்Für Fragen zu den Einsätzen der Armee:
இராணுவத்தின் நடவடிக்கைகள் குறித்த கேள்விகளுக்கு:
மத்திய பாதுகாப்பு, சிவில் பாதுகாப்பு மற்றும் விளையாட்டுத் துறை
சுவிஸ் இராணுவத்தின் இணையதளத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கான முகவரிகள் மற்றும் தொடர்புகளை நீங்கள் காணலாம்
Swiss மக்களின் தேவைகளுக்கான முக்கிய தொடர்புகள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

ஆல்ப்ஸ் தென்றல் வந்து விட்டு போறவரே...!
உங்க எண்ணத்தை சொல்லி விட்டு போங்க...!