10 மார்ச் 2017

தோழி எனும் பெயரில் வந்த போலி!

யானைக்கும் அடி சறுக்கும்.
ஆமாம், இணையத்தை பாதுகாப்பாக பயன் படுத்துவதாக நிரம்ப பெருமையாக நினைத்துக்கொண்டிருந்தேன். முகமில்லா போலிகளை நட்பில் இணைத்ததில்லை. அறிந்தோர் தெரிந்தோர், அறிந்தோருக்கு தெரிந்தோர் எனும் வகையில் மட்டுமே சில நூற்றுக்குள் என் நட்பு சுருங்கி விட்ட நிலையில்....

மருந்தெனும் பெயரில் மயக்கமா ?

கடந்து போன வருட முடிவும் இந்த வருட ஆரம்பமும் எங்கள் வீட்டில் மகன், மகள்  இருவருக்கும் ஒருவகை வைரஸ் காய்ச்சல், இருமல் தடிமலுடன் தான் ஆரம்பமாகியது.

08 மார்ச் 2017