24 அக்டோபர் 2020

மாறுவது நெஞ்சம் மாற்றுபவர் யாரோ..?


 மனங்கள் சிரிப்பை இழந்து ä

தனிமையால் உயிர்ப்பை தொலைக்கின்றன


உள்ளங்கள் வெறுப்பில் எரிவதனால் 

உறவுகள் உரிமை இழக்கின்றன 


பாசத்தின் பாதையை பேதங்கள் மூட 

நேசமெனும் வேஷங்கள் கலைக்கின்றன.


எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றமாய் 

கழுத்தை நெரிக்கின்றன 


அன்பு வற்றி கசப்புகள் நிறைந்து. 

வாழ்க்கை தொலைக்கின்றன.


பற்றிய பற்றுகள் அறும் நொடியில்  

சிறகுகள் முளைக்கின்றன..!


ஈற்றில்  இறுகிடும் இதயம் 

துடிப்பை மறக்கின்றது


மாறுவது நெஞ்சம் 

மாற்றுபவர் யாரோ..? 


#coronavirus_வதம்_செய்யும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

ஆல்ப்ஸ் தென்றல் வந்து விட்டு போறவரே...!
உங்க எண்ணத்தை சொல்லி விட்டு போங்க...!