12 நவம்பர் 2020

இலங்கை பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள்:

 #காணி

இது  உங்களுக்கு முன் இருக்கும் இறுதி வாய்ப்பாக கூட இருக்கலாம். 

இலங்கை பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள்: 

வரை படம்  கவனித்து பின் இத்திட்டத்தின்  முக்கியத்துவம், பின் விளைவுகள் உணரவும். 

 பிரதேச செயலக அதிகாரிகள் 

அரசியல் செல்வாக்குமிக்க அதிகாரிகள் உங்கள் அதிகாரத்தின் அனைத்து சக்திகளையயும். ஒன்று சேர்த்து  எங்கள்  மக்களுக்கு இந்த காணிகளை பெற்றுக்கொடுக்க முயற்சி  செய்யுங்கள். 
Map of Protected Areas in Sri Lanka

Protected காடுகள்

Proposet Protection Gaps 

Forest

Definition:

• All lands at the disposal of the state;

• National Heritage Wilderness Area • Conservation Forests

• Reserved Forests

• Other state Forests

• Village Forests


இலங்கை பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள்: 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

ஆல்ப்ஸ் தென்றல் வந்து விட்டு போறவரே...!
உங்க எண்ணத்தை சொல்லி விட்டு போங்க...!