19 செப்டம்பர் 2018

Jewish in Palestine, பாலஸ்தீனத்தில் யூதர்கள் பகுதி 5

சிதறுண்டு கிடந்த யூத இனம் ரஷ்யாவிலிருந்து 1882 ஆண்டிலிருந்து 1903 வரை இடம் பெயர்ந்தது!
1892 ஆம் ஆண்டு சுவிஸ்ஸர் லாந்தில் யூதர்களின் ஆன்மீகத்தந்தையான தியோடர் ஹெர்சல் என்பவர் முதல் மா நாடு கூட்டப்பட்டு யூதர்களுக்கு என தனி நாட்டை மீட்டெடுக்கும் பிரகடனம் ஒன்றைச்செய்தார்.
இந்த பிரகடனத்தை தொடர்ந்து 1904 முதல் 1914 ஆண்டுவரை போலந்திலிருந்தும் ரஷ்யாவிலிருந்தும் யூதர்கள் இஸ்ரேல் நோக்கி குடிபெயர்ந்தனர்.
இக்குடிபெயர்தலுக்கு அலியா என பெயரிடப்ட்டு முதல் அலியா, இரண்டாவது அலியா என ஆவணப்படுத்தப்ப
டுத்தினார்கள்.

இஸ்ரேலில் இருக்கும் சியோன் மலையின் பெயரில் 
சீயோனிசம் எனும் யூத விடுதலை இயக்கம் மீண்டும் தாய் நாட்டை அடைய வேண்டும் எனும் சிந்தனைக்கு உத்வேகம் கொடுத்தது.

ஒட்டோமான் அரசர்களின் ஆட்சிகாலத்தின் இறுதியில் துருக்கியர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டதால் அராபியர்கள் அதிருப்தி அடைந்திருந்தார்கள்.
ஓட்டொமான் அரசிடமிருந்து விடுதலையாக்கி சுதந்திர நாடாக்குவோம் எனும் வாக்குறுதியை அளித்து உலகபோரில் நேச நாடுகளானஅமெரிக்காவும் பிரட்டனும், யூதர்களையும்,அராபியர்களையும் பயன் படுத்தியது!
அவர்களும் தமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கு மென நம்பி நேச நாடுகளுக்கு உதவினார்கள்.
இந்த சூழலில் தான் பாலஸ்தினத்திலிருந்த ஆராபியர்களுக்கும் யூதர்களுக்குமிடையில் பகைமை வளர்ந்தது.
சீயோனிசம் போல் அரபி தேசியமும் வேண்டும் எனும் எழுச்சி ஏற்பட்டது.
பிரிட்டீஷ் அமைச்சர்களால் அங்கீகாரம் பெற்ற ஆர்தர் ஜேம்ஸ் பல்ஃபோர் என்பவர் தலைமையில் நவம்பர் 2, 1917ல் பல்ஃபோர் பிரகடனம் வெளியிடப்பட்டது.
இது யூதர்களின் தனி நாடு கோரிக்கைக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது.
1922ல் பிரிட்டனால் Mandate for Palestine என்றழைக்கப்படும் தனி இஸ்ரேல் நாடு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது!
1948 வரை இஸ்ரேல் பிரிட்டன் வசம் தான் இருந்தது. அக்காலத்தில் தான் இவ்வனைத்து பிரகடனமும் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
யூதர்களின் மீள்குடியேற்ற காலங்கள்
**************************************************

முதல் அலியா 1882 முதல் 1903 வரை ரஷ்யாவிலிருந்து
இரண்டாவது அலியா 1904 முதல் 1914 வரிஅ ரஷ்யா, போலந்திலிருந்து
மூன்றாவது அலியா 1919 முதல் 1923 ரஷ்யாவிலிருந்து
நான்காவது அலியா 1924 முதல் 1932 போலந்திலிருந்தும்
ஐந்தாவது அலியா 1933 முதல் 1939 ஜேர்மனிலிருந்தும் குடிபெயர்ந்தார்கள்.
தொடரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

ஆல்ப்ஸ் தென்றல் வந்து விட்டு போறவரே...!
உங்க எண்ணத்தை சொல்லி விட்டு போங்க...!