01 அக்டோபர் 2018

வெற்றுக்காகிதங்களில் தான் வரலாறுகள் பதியப்படுகின்றன.

முதல் முறையாக பூமியிலிருந்து சந்திரனுக்கு சென்ற மூவரில் இருவருக்கிருந்த ஒரு நொடி தயக்கமே சந்திரனில் முதலில் கால் பதித்தவராக நீல் ஆம்ஸ்ரோங்கை வரலாற்றில் இடம் பிடிக்க வைத்தது.
வாய்ப்புக்கள் நம்மை நோக்கி வரும் போது நம் மனதில் தோன்றும் ஒரு நொடி தயக்கமும், கலக்கமும் நமது முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக மாறி விடுகின்றது.


1 கருத்து:

ஆல்ப்ஸ் தென்றல் வந்து விட்டு போறவரே...!
உங்க எண்ணத்தை சொல்லி விட்டு போங்க...!