18 டிசம்பர் 2023

இலங்கையில் வட மாகாணத்தில் ”பாவோபாப்(Baobab) மரங்கள்”

இலங்கையில் வட மாகாணத்தில் சுற்றுலாவுக்கு செல்வோர் பார்வையிடப்பட வேண்டிய இடங்களின்பட்டியலில் ”பாவோபாப்(Baobab) மரங்கள்” இடம் பிடித்திருக்கின்றன.


baobab (Adansonia digitata) இலங்கையை பூர்வீகமாகக் கொண்டதல்ல,ஆனால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, அரேபிவர்த்தகர்களால்
மடகாஸ்கர், இலங்கை மற்றும் ஓமன் ஆகிய நாடுகளுக்கு விதைகள் கொண்டு வரப்பட்டு நடப்பட்டிருக்கின்றது, பாயோபாப் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இனமாக இருந்த போதிலும்,அதன் அரிதான தன்மை மற்றும் பழமை காரணமாக இலங்கையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது.  

Baobab Tree at Delft Island

Baobab tree, massive tree of the Adansonia Genus, native to tropical Africa and Arabia and grown in other warm regions. It is believed that the Baobab trees which had been planted by the Arab traders in some parts of Sri Lanka during the rule of the Portuguese (16th Century). Baobabs store water in the trunk to endure the harsh drought conditions. Shedding their leaves during the dry season. The tree produces large aromatic flowers up to seven inches wide. The fruit is one of the most nutrient-dense food in the world.

Baobab Tree at Delft Island

தமிழில் "பெருக்கு மரம்" என்று அழைக்கப்படும்  பாவோபாப் மரங்களின் சிறப்பு என்ன? 

           கடுமையான வறட்சி நிலைகளைத் தாங்குவதற்கு உடற்பகுதியில் தண்ணீரை சேமித்து வைக்கிறது. வறண்ட காலங்களில் இலைகளை உதிர்க்கும். மரம் ஏழு அங்குல அகலம் வரை பெரிய நறுமணப் பூக்களை உற்பத்தி செய்கிறது. பழம் உலகில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளில் ஒன்றாகும். பெரியதோர் பாவோபாப் மரத்தின் அடிப்பாகத்தில்  மட்டும் சுமார் 1,20,000 லிட்டர்கள் நீரை சேமித்து வைக்க முடிகின்றது.

Baobab Tree at Delft Island
Baobab Tree at Delft Island

இன்று இலங்கையில் சுமார் 40 மரங்கள் காணப்படுகின்றன, அவற்றில் 34 மரங்கள் மன்னார் தீவில் அடையாளம் காணப்பட்டு அளவிடப்பட்டுள்ளன. 5 மற்றும் 9.9 மீ (மார்பக உயரத்தில் சுற்றளவு) மிகவும் மிகுதியான அளவு வகுப்பு, இது 50% க்கும் அதிகமான மரங்களைக் கொண்டிருந்தது. மன்னாரில் உள்ள மரங்களில் 40% 300 முதல் 400 ஆண்டுகள் பழமையானவை.  பழமையான மரம் சுமார் 700 ஆண்டுகள் பழமையானது என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  .

Baobab Tree Mannar, Sri Lanka

Baobab Tree is an ancient tree which is located in Pallimunai, Mannar. It also known as “the upside-down tree” because its branches look like roots. Other names given for this tree are baoboa, bottle tree, monkey bread tree and ali gaha (elephant tree) because its bark resembles the skin of an elephant. Baobab Tree is believed to have been brought to Sri Lanka by ancient Arabian traders. Baobab is a native tree of Africa, Madagascar and Australia. There are approximately 40 baobab trees in Sri Lanka, out of which 34 are found in Mannar. This particular baobab tree in Pallimunai is known to be the oldest one out of all. It is over 700 years old and is also one of the largest trees in Sri Lanka based on its circumference which is 19.5 m. This tree stands at a height of 7.5 m.

Baobab Tree Pallimunai, Mannar, Sri Lanka


This Baobab tree (Adansonia) with a circumference of 19.51 m is believed to have been planted by Arabian traders in 1477.

baobab மன்னார் மாவட்டத்திலும், மற்றொன்று கலா ஓயாவிற்கு அருகில் உள்ள வில்பத்து தேசிய பூங்காவிலும் இன்றும் உள்ளது. நெடுந்தீவிலும், வில்பத்திலும் உள்ள(Baobab) மரம் Adansonia பேரினத்தின் பாரிய மரம், வெப்பமண்டல ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அரேபியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்டது. போர்த்துக்கீயர்களின் ஆட்சிக்காலமான் கி.பி 1630ம் ஆண்டுகளில் ஆராபியர்களால் நடப்பட்டிருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

நெடுந்தீவின் கிழக்கு பகுதியில் காணப்படுகிற மிகப்பெரிய பழமையான மரத்தின் அடிப்பகுதி சுற்றளவில் மிகப் பெரியது. இரண்டு ஆண்கள் நுழைவாயிலில் நிற்க, உடற்பகுதியில் நடக்க போதுமான வெற்றிடம் உள்ளது.

The largest baobab tree found in Sri Lanka is located in Pallimunei, Mannar with the circumference of 19.5m and height of 7.5m which believed around 740 years old. This is one of the major tourist attractions in the area today.

Getting to Baobab Tree Pallimunai. From Mannar travel along the Thalvupadu – Mannar Road and Pallimunai Road to reach the Baobab Tree which is located in Pallimunai, Mannar.


பாவோபாப் ( Baobab) மரங்கள்

baobab (Adansonia digitata L.) எனப்படும் பேரினத்தைச் சேர்ந்த மரமாகும். இது Bombacaceae குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. பாவோபாப் மரத்தில் 9 இனங்களில் அமெரிக்காவின் மடகாஸ்கரில் 6 இனங்கள், ஆப்பிரிக்காவில் 2 இனங்கள்,ஆஸ்திரேலியாவில் ஓர் இனம் என இருக்கின்றன.ˈbaʊbæb or beɪoʊbæb, என்பது இந்த வகை மரங்களின் பொதுவான பெயர.வருடத்தில் 9 மாதங்கள் பாவோபாப் மரங்களில் இலைகளே இருக்காது. அதனால் மரத்தைத் தலைகீழாக நட்டு வைத்தது போலத் தோற்றத்தில் இருக்கும். தலைகீழ் மரம், குரங்கு-ரொட்டி மரம் என்றெல்லாமும் அழைக்கின்றனர். Baobab என்ற பெயர் அரபு தாவரப் பெயரான புஹிபாப் என்பதிலிருந்து வந்தது, அதே சமயம் பொதுவான பெயர் பிரெஞ்சு தாவரவியலாளர் எம். அடான்சன் (1727-1806) என்பவரின் பெயரால் இந்த இனத்திற்கு பெயரிடப்பட்டது, மேலும் digitata என்றால் கை போன்றது, இது இலைகளின் வடிவத்தைக் குறிக்கிறது.

மரங்களின் விசித்திரமான தோற்றம் மற்றும் பீப்பாய் போன்ற மகத்தான தண்டு, இது கிளைகளாகத் தட்டுகிறது. இது ஒரு இலையுதிர் மரமாகும், அதன் வட்டமான கிரீடம் வறண்ட காலங்களில் வெறுமையாக இருக்கும். இலைகள் உதிர்ந்தால், மரம் தலைகீழாக நடப்பட்டது போன்ற தோற்றத்தை அளிக்கிறது. முதிர்ந்த மரங்களில், விரிவான பக்கவாட்டு வேர்கள் 2 மீட்டருக்கு அப்பால் அரிதாகவே நீண்டுள்ளன, அதனால் தான் அவை பெரும்பாலும் வயதான காலத்தில் வீழ்த்தப்படுகின்றன.

மரம் உயரத்தை விட அதன் சுற்றளவிற்கு அதிகம் அறியப்படுகிறது: மரத்தின் உயரம் 16 முதல் 98 அடி வரை தான் இருக்கும். ஆனால் மரத்தின் குறுக்களவு  (விட்டம்)  23முதல் 36 அடிவரை உள்ளது. அதற்கிணையாக மரத்தின் சுற்றளவு 154 அடி வரை உள்ளது. மரத்தின் உட்பகுதி 15 மீட்டர் வரை மென்மையான நார்களால் நிரம்பியிருக்கும். அடிமரத்தின் உட்பகுதி மூங்கில்போல் வெற்றிடம் கொண்ட தாகவும் நீர் நிறைந்தும் இருக்கும். இந்த தண்ணீரில் மேலும் பல சத்துக்களும் கிடைக்கின்றன. 

மரப்பட்டை கரடுமுரடான மற்றும் சாம்பல் நிறமானது, மேலும் இது யானையின் தோலை ஒத்திருப்பதால், இந்த மரம் இலங்கையில் சிங்களவர்களால் 'அலியா-கஹா' என்று பிரபலமாக அழைக்கப்படுகிறது (அலியா என்றால் யானை; கஹா என்றால் மரம்); ஆனால் தமிழர்கள் இதை ‘பெருக்கா’ என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.

 


ஜிம்பாப்வேயில் ஒருமரத்தைக் குடைந்து ,40 மனிதர்கள் அதில் வசித்திருக்கிறார்கள் என்றால் மரத்தின் அளவைக் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். 

பெரியதோர் பாவோபாப் மரத்திலிருந்து மட்டும் சுமார் 1,20,000 லிட்டர்கள் நீர் சேமிக்கப்படுகின்றது. 

A strange hole in a Baobab Tree is holding clean water to save Hadzabe tribe during the drought

கடும் கோடைக் காலத்தில் கூட ஒரு சொட்டு நீர் கூட ஆவியாக வெளியேறாதவாறு பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்கும்  சிறப்பினை இயற்கையின் கொடையாக கொண்டிருக்கின்றதனால் மக்கள் உயிர் வாழும் ஆதாரமாக வறட்சிக் காலங்களில் மடகாஸ்கர்-ஆப்பிரிக்க நாட்டு ஏழை மக்கள் பாவோபாப் மரத்தில் சிறிய துளையைப் போட்டுத் தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்வார்கள். மேல்மரம் காய்ந்துவிட்ட நிலையில் பல கிராமங் களில் அடிமரத்தை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

Four meters in diameter.

பாவோபாபின் அடிமரம் சூடான் நாட்டில் தண்ணீர்த் தொட்டியாக (வாட்டர் டாங்க்) பயன் படுத்தப்படுகிறது. பாவோபாப் மரத்தைச் சிலர் வசிப்பிடமாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். தென் ஆப்பிரிக்காவின் லிம்போப்போ பகுதியில் உள்ள ஸன்லாண்ட் பண்ணையில் பெரியதோர் பாவோபாப் மரத் தைக் குடைந்து 72 அடி உயரம் 155  அடி சுற்றளவு கொண்ட இடத்தில் மதுபானக் கடை வைக்கப் பட்டுள்ளது. 

Sunland Baobab பார்

ஆப்பிரிக்கக் கலாச்சாரத்தில் பாவோபாப் மரங்களை வெட்ட அனுமதி இல்லை. மரம் பட்டுப் போனாலோ, ஏதோ விபத்தில் சாய்ந்தாலோ, சிறிய கிளைகளிலிருந்து புதிய மரங்கள் துளிர்த்து வளர்ந்துவிடும். இதனால் பாவோபாப் மரங்களுக்கு மரணமே இல்லை என்றும் சொல்வதுண்டு.

உலகிலேயே அதிக காலம் வாழும் மரங்களில் பாபாப் மரமும் ஒன்று.பல்வேறு பாவோபாப் மரங்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளைக் கடந்தவையாகக் கருதப்படுகின்றன. ஏனைய மரங்களில் அவற்றின் வயதைக் குறிக்கும் வளர்ச்சி வட்டங்கள் (க்ரோத் ரிங்ஸ்) போல பாவோபாபில் கிடையாது. ஆனால் கார்பன் டேட்டிங் முறையில் இவற்றின் வயதைக் கணிக்க இயலும். கார்பன்டேட்டிங்படி இம்மரம் 6,000 ஆண்டு தொன்மையானது என்று கணிக்கப் பட்டுள்ளது. எர்ன்ஸ்ட் ஹெக்கல் என்ற பெயர் கொண்ட நூலாசிரியர் பாவோபாப் மரம் 5,000 ஆண்டுகளுக்கு மேலும் வாழக்கூடியது என்கிறார்.ஓமன் Dhofarரில் சுமார் 100, 2000 ஆண்டுகள் பழமையான மரங்கள் காணப்படுகின்றன.


Sunland Baobab, a 6000-year-old tree from South Africa, not only has a bar built within its trunk, but also boasts a wine cellar within it. The tree has two hollow trunks which are connected by a narrow passage, making it spacious enough to house up to 15 people at a time.

தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த சன்லேண்ட் பாபாப், 6000 ஆண்டுகள் பழமையான மரம், அதன் உடற்பகுதியில் ஒரு பார் கட்டப்பட்டுள்ளது மட்டுமல்லாமல், அதற்குள் ஒரு மது பாதாள அறையையும் கொண்டுள்ளது. இந்த மரத்தில் இரண்டு வெற்று டிரங்குகள் உள்ளன, அவை ஒரு குறுகிய பாதையால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, இது ஒரே நேரத்தில் 15 பேர் வரை வசிக்கும் அளவுக்கு விசாலமானதாக உள்ளது. சுமார் 47 மீட்டர் விட்டம் 13-அடி உயரமான கூரைகளைக் கொண்டுள்ளதுபார் முதன்முதலில் 1933 இல் திறக்கப்பட்டது.
Sunland Baobab பார்
Sunland Baobab பார்
Sunland Baobab பார்

தென் ஆப்பிரிக்காவின் லிம்போமா மாகா ணத்தில் உள்ள க்ளென்கோபர்வோபாப் உலகின் மிகப் பெரிய மரமாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் சுற்றளவு 47 மீட்டர் (154 அடி). சமீப காலத்தில் இம்மரம் இரண்டாகப் பிளந்து விட்டது. தென் ஆப்பிரிக்காவின் சன்லாண்ட் பகுதியில் அமைந் துள்ள பாவோபாப் மரம் இப்போது உலகின் மிகப்பெரிய மரமாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் குறுக்களவு 10.64 மீட்டர், சுற்றளவு 33.4 மீட்டர் (130 அடி).

உயிரினங்களுக்கு அதிக அளவில் அடைக்கலம் அளித்துப் பாதுகாக்கின்றன பாவோபாப் மரங்கள். இவற்றின் கிளைகளில் பறவைகள் கூடு கட்டி வசிக்கின்றன.குரங்குகளும் ,வெளவால்களும் பழங்களை உண்கின்றன. யானைகள் இவற்றிடமிருந்து தண்ணீரை உறிஞ்சிக்கொள்கின்றன. இம்மரத்தின் பல்வேறு பாகங்கள் பயன்களைத் தரவல்லன.

இலைகள்:பெரிய, கரும்-பச்சை இலைகள் ஹூ-மேன் கையின் விரல்களைப் போன்றது, ஐந்து (அரிதாக ஏழு) இவற்றைச் சமைத்துக் கீரை வகை யைப் போல் சாப்பிடலாம். ஆப்பிரிக்க நாடு களாகிய மலாவி, ஜிம்பாப்வே, சஹேல் நாடுகளில் இலை பச்சையாகவும், உலர வைக்கப்பட்ட இலை களைப் பொடி செய்தும் உணவாக உண்கின்றனர். நைஜீரியா நாட்டில் பாவோபாப் இலைகளை கூக்கா என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். இலைகளி லிருந்து கூக்கா சூப் தயாரித்து சாப்பிடுகிறார்கள்.

பூக்கள் 

 20 ஆண்டுகளில் மரம் பூக்க ஆரம்பிக்கும். நல்ல பருவநிலை இருந்தால்ஆண்டு முழுவதும் பூக்கும். 15 மணிநேரம் இனப்பெருக்கம் செய்யும் பெரிய பூக்களைக் கொண்டுள்ளன. ஊசல், வெள்ளை, பெரிய மற்றும் தனித்த பூக்கள் பெரும்பாலும் இலைகள் உதிர்ந்தவுடன் காணப்படும். மிகப் பெரிய வெள்ளைப் பூக்கள் இரவு நேரங்களில் மலரக்கூடியவை. மறுநாள் காலையில் வாடிவிடும். பூக்களின் நறுமணத்தை நாடி வெளவால்களும் பூச்சிகளும் படையெடுத்து வருகின்றன. புளிப்பு வாசனை இரவில் சில ஈக்கள் மற்றும் அந்துப்பூச்சிகளையும் ஈர்க்கிறது. இவற்றின் மூலம் இரவில் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. பழுப்பு வண்ணமாக மாறிய பூக்கள் துர்நாற்றத்தை வீசுகின்றன. Night flowering. 

காய்
காய் 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு தான் பழமாக மாறும். பெரிய இளநீர் அளவுக்குப் பெரியதாக இருக்கும். தடித்த ஓட்டின் மீது பச்சை முடிகள் படர்ந்திருக்கும். வறட்சியை தாங்கும்.

பழம்: 


ஒவ்வொரு பழமும் ஒரு தடிமனான தண்டிலிருந்து தொங்கும்..பெரிய, ஓவல் பழங்கள் ஆரஞ்சுப் பழத்தைக் காட்டிலும் கூடு தலான அளவில் ‘சி’ வைட்டமின் நிறைந்தது பாவோபாப் பழம். கால்ஷியம் சத்து பசும்பாலைக் காட்டிலும் கூடுதல். குரங்கு-ரொட்டி அல்லது புளிக்கும் பழம் என்று அழைக்கப்படும் இப்பழத்தின் இனிமையான, குளிர்ச்சியான ருசியுள்ள விதை நீக்கிய சதைப் பகுதியை அப்படியே சாப்பிடலாம்.  அதில் விதைகள் மறைந்திருக்கின்றன. சிலர் பழத்தின் சதைப் பகுதியைப் பாலிலோ கஞ்சியிலோ கலந்தும் சாப்பிடு கின்றனர்.  

மலாவி நாட்டில் இப்பழத்திலிருந்து பழச்சாறு தயாரிக்கப்படுகிறது. இப்பழத்தை ஜிம் பாப்வே நாட்டின் மாவுயு என்று அழைக்கின்றனர். பழம் அப்படியே சாப்பிடப்படுகிறது.இப்பழத்தி லிருந்து மருந்தாகப் பயன்படும் களிம்பும் தயாரிக்கப்படுகிறது. பழத்தில் சர்க்கரை தூவி வண்ணம் (பெரும்பாலும் சிவப்பு) கொடுத்து இனிப்பு அல்லது புளிப்பு மிட்டாயாகவும் விற்கப்படுகிறது. இந்த மிட்டாய்க்கு உபுயு என்று பெயர்.

காய வைக்கப்பட்ட பழத்தின் கூழ் அப்படியே உணவாக உண்ணப்படுகிறது - அல்லது கஞ்சி சற்று ஆறிவரும் போது அத்துடன் கலந்து சாப்பிடப்படுகிறது. இப்படிச் செய்வதால் அதிலுள்ள வைட்டமின்கள் அழிவதில்லை. இதைப் பொடி செய்தும் ஜூஸ் தயாரித்துச் சாப்பிடலாம். 

டான்சானியா நாட்டில் கரும்புச் சாறுடன் பாவோபாப் பழச்சாறைக் கலந்து பீர் தயாரிக்கிறார்கள்.காற்றுப்புகாத டப்பாக்களில் அடைத்து வைத்தால் பழத்தின் கூழ் வெகு காலம் கெடாமல் இருக்கும். இதிலிருந்து குளிர் பானங்கள் தயாரிக்கலாம். சோடியம் மெட்டா சல்பைட் தூளைப் பயன்படுத்தி கூழைக் கெடாமல் பாதுகாக்க இயலும். கூழைத்தூள் பக்குவத்தில் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் கெட்டுப் போகாதவாறு பாதுகாப்பாக வைக்கலாம். 

2008-ஆம் ஆண்டு ஜூலை முதல் பாவோபாப்பின் உலர்த்தப்பட்ட பழக்கூழ் விற்பனைக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. லாப நோக்கமில்லாத ஒரு தொண்டு நிறுவனம் தென் ஆப்பிரிக்காவில் 25 லட்சம் ஏழை மக்களுக்குக் குறைந்த விலையில் பாவோபாப் பழம் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.

                                                                          விதைகள்: 

பழத்துக்குள் சிறுநீரக வடிவில் கோகோ விதை போலப் கறுப்பு விதைகள் காணப்படும். இவற்றை வறுத்து, பொடி செய்து காபி போலவும் குடிக்கிறார்கள். சூப்பை கெட்டியாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். ஊறவைக்கப்பட்டவிதைகளை வறுத்துச் சாப்பிடுகின்றனர். விதைகளிலிருந்து எண்ணெய் எடுக்கப்பட்டு சமையலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.


 A good trick to get the seeds going is to soak them in a cup of hot water.

பட்டைகள்

பாவோபாப் மரத்தின் பட்டைகள் மற்ற மரங்களைப் போல இருப்பதில்லை. சாம்பல், இளஞ்சிவப்பு நிறங்களில் பளபளப்பாக இருக்கும். மரத்தின் பட்டைகளிலிருந்து கயிறு, மிதியடி, கூடை, காகிதம், துணி, இசைக்கருவிகள், தண்ணீர் புகாத தொப்பிகளையும் செய்கிறார்கள். மரத்திலிருந்து நார், வண்ணம் மற்றும் எரிபொருள் கிடைக்கின்றன. இதன் நார் மிகவும் கெட்டியானது. 

இனப்பெருக்கம்

இது தண்டுகள் மற்றும் விதைகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யலாம். நன்கு வடிகட்டிய மண்ணிலும், கோடையில் சிறிது தண்ணீர் மற்றும் வெயிலிலும், குளிர்காலத்தில் வறண்ட நிலத்திலும் சிறப்பாக வளரும்.

The half year seedlings form a nice, little caudex.

 ஆஸ்திரேலியாவில் பாவோபாப்: 

ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் பாவோபாப் பழங்குடி மக் களால் உணவுக்கும் தண்ணீருக்கும் பயன்படுத்தப் பட்டு வந்தது. இலைகள் மருந்தாகப் பயன்படுத்தப் பட்டன. சுரைக்காய் போல் கெட்டியான தோல் கொண்ட பழத்தின் மீது சாயம் பூசி அலங்காரத்திற்கும் பயன்படுத்தினர். சிறிய துண்டுகளை ஆபரணமாகவும் அணிந்து வந்தனர்.

மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவின் டெர்பி நகரருகே இருந்த பெரியதோர் பாவோபாபின் அடிமரத் தைச் செதுக்கிச் சிறைச்சாலையே உருவாக்கப் பட்டிருந்தது. இது நிகழ்ந்தது 1890களில். இன்றும் அந்த மரம் ஒரு அரும் பொருட்காட்சியாக (மியூசியம்) மாறி மக்களைக் கவர்ந்து வருகிறது.

அமெரிக்க நாட்டிலும் ப்ளோரிடா போன்று சற்று வெப்பமான பகுதிகளில் பாவோபாப் மரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சௌதி அரேபியாவின் மலைப் பகுதிகளில் இம்மரம் காணப்படுகிறது.மடகாஸ்கர் நாட்டின் காடுகளில் ஆடன் சோனியா மடகாஸ்கரியன்சிஸ் மற்றும் ஆடன் சோனியா ரூப்ரோஸ் ட்ரைப்பா வகை மரங்கள் காணப்படுகின்றன. கடற்கரையை ஒட்டிய பகுதி களில் ஆடன்சோனியா டிஜிட்டாட்டா வகை மரங்கள் வளர்கின்றன. 

இந்தியா ;

பாவோபாப்: இந்தியாவில் கர்நாடகா மாநிலத்தில் சாவனூரில் 50 முதல் 60 அடி வரை சுற்றளவு (14-18மீட்டர்) கொண்ட மூன்று மரங்கள் உள்ளன. இந்த மரங்களும் 5,000 ஆண்டு தொன்மையானவை.பங்களூரில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற லால் பாக் தோட்டத்தில் பாவோபாப் மரத்தைக் காண முடியும். இந்தியாவின் வேறு பகுதிகளிலும் இம் மரம் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. சரியான தகவல் நம்மிடம் இல்லை.தமிழகத்தில் வனத்துறையினர் கொடுத்த தகவல்படி ராஜபாளையத்தில் ஒரு மரம் உள்ளது என்று சொல்கின்றனர். வைகை அணை அரு அமைந்துள்ள வனத்துறைப் பயிற்சிக் கல்லூரியின் தோட்டத்தில்  பாவோபாப் மரங்கள் இரண்டு உள்ளன. ஒரு மரத்தின் புகைப்படத்தை இங்கே தருகிறோம். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தங்கச்சி மடத்தில் பழைய மரம் ஒன்று உள்ளது.சென்னைநகரில்  அடையாறில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற தியோசாபிக்கல் சொசைட் டியில் இரண்டு மரங்கள் உள்ளன. ஆந்திர மஹிளாசபா மற்றும் சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தலா ஒரு மரம் உள்ளது. நந்தனம் ஹவுசிங் போர்ட் அலுவலகத்திற்குப் பின்புறம் ஒரு மரம் உள்ளது.


Baobab Tree at Mannar

பாவோபாப் இனத்தின் அபூர்வத்தன்மை மற்றும் தொன்மை இருந்தபோதிலும், தீவில் இதற்கு முன்னர் எந்த ஆய்வும் இல்லாத காரணத்தால், 2003 ம் ஆண்டு மன்னாரில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. August 2004, ல்  வெளியிடப்பட்ட ஆய்வறிக்கையை கீழிருக்கும் இணைப்பில் காணலாம் 

RESEARCH COMMUNICATIONS


*
மேலும் சில தகவல்கள் 
Origin: Angola, Benin, Botswana, Burkina, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Gulf of Guinea Is., Ivory Coast, Kenya, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Yemen, Zambia, Zaïre, Zimbabwe (Bangladesh, Comoros, India, Madagascar, Mozambique Channel I, Sri Lanka, Vietnam and Oman)

The big and beautiful tree-like succulent appears in Angola, Benin, Botswana, Burkina, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Gulf of Guinea Is., Ivory Coast, Kenya, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Yemen, Zambia, Zaïre and Zimbabwe (and is brought around by Arab traders to i.e. Madagascar and Oman). Adansonia digitata

நிஷாந்தி பிரபாகரன் பேஸ்புக்

 


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

ஆல்ப்ஸ் தென்றல் வந்து விட்டு போறவரே...!
உங்க எண்ணத்தை சொல்லி விட்டு போங்க...!