30 அக்டோபர் 2020

இனி எல்லாமே சீனா தான்

இனி எல்லாமே சீனா தான்


சீன் சீனா வரும் சீனா 

இனி எல்லாமே சீனா தானா

இதுவும் உன் சீனா..? 


சிரிச்சி சிரிச்சி வந்தா சீனா 

சிறுக்கி கிறுக்கி வந்தான் சீனா 

ஒரு மனுச பையன் வந்தாலும்

வேலி கட்டி வெச்சாலும் 

ஒழுக்கம் ஊருக்கு ஊர் மாறி கெடக்கு

தப்புகள் இல்லயென்றால் 

தத்துவம் இல்லையடா 


எவ்விடத்தில் காய்ச்சல் உண்டோ

அவ்விடத்தில் முத்தம் இட்டா

பிடிச்ச நோய் ஓடி போகும்

உச்சியிலே துடி துடிச்சா

உடம்புக்குள்ளே உடுக்கடிசா

பிடிச்ச பேய் ஓடி போகும்

உசிரை  விட்டு ஓடிப்போகும். 


அர்த்தமில்லா வார்த்தைகளின்

அர்த்தங்களை அறிவிக்கவே 

சிரிச்சி சிரிச்சி வந்தான் சீனாதானா டோய்

சிறுக்கி சிறுக்கி மக தானா போனா டோய்

விடிய மட்டும் விடிய மட்டும் தேனா போனா டோய்

விடிஞ்ச பின்னே விடிஞ்ச பின்னே காணா போனா டோய்


பாட்டு தான் மாற்றி  போடுவோம்.

இனி எல்லாமே சீனா தான்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

ஆல்ப்ஸ் தென்றல் வந்து விட்டு போறவரே...!
உங்க எண்ணத்தை சொல்லி விட்டு போங்க...!